“POMOCNÁ RUKA” Komunitní centrum na Praze 3

Obecně prospěšná společnost
Studujte.cz vytvořila:

 

Klubovnu pro děti a mládež

komunitního centra “Pomocná ruka” na ulici Chlumova 196/15,
kde je připraven každý den program pro děti a mládež

Společenskou klubovnu

komunitního centra “Pomocná ruka” na ulici Koněvova 2894/37,39,
kde jsou připravené jednotlivé akce pro všechny obyvatele

Vznik komunitního centra podpořila dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

 

Reg.číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000194

Volnočasový pedagog

Danica Gallo
Tel: + 420 725 447 103
e-mail: danica.g@kc-pomocnaruka-praha.cz

 

Aktivity komunitního centra jsou realizovány týmem:

Odborníků, lektorů, odborných konzultantů / koučů a volnočasových pedagogů