26.6. 2018 – Den s ADHD

ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactvivite Disorder) je neurovývojovou poruchou, která se projevuje obtížemi v oblasti soustředění, nadměrného motorického neklidu, impulsivitou a obtížemi v inhibici emocí a chování. Dle WHO touto poruchou trpí 5-8% dětské...