ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactvivite Disorder) je neurovývojovou poruchou, která se projevuje obtížemi v oblasti soustředění, nadměrného motorického neklidu, impulsivitou a obtížemi v inhibici emocí a chování. Dle WHO touto poruchou trpí 5-8% dětské populace, u více jak 20% osob mohou příznaky v různé intenzitě přetrvat i do dospělosti.

Porucha může být diagnostikována nejdříve mezi 3-4 rokem života dítěte (nejpozději do 12 let). Obtíže spojené s touto poruchou zasahují v podstatě do všech oblastí života dítěte, jeho fyzického prospívání, psychomotorického vývoje a osvojování si sociálních dovedností. Péče a výchova o dítě s ADHD klade mimořádné nároky na rodiče, ale i pedagogy, či další pečující osoby (družinářky, vedoucí volnočasových aktivit, atp.). Za nejúčinnější metodu pomoci dětem a osobám s ADHD se na základě nejnovějších vědeckých poznatků ukazuje edukace.

Pochopení toho, jak probíhá vývoj dětí s ADHD, v jakých situacích a proč je jejich chování nestandardní, jak na ně mají reagovat dospělé vychovávající osoby, jsou cestou k odstranění nežádoucích projevů poruchy a naopak posilování silných stránek dítěte a jeho rodiny. ADHD je sice poruchou, kterou nelze vyléčit jako nemoc, ale její úspěšné zvládnutí v dětství, umožňuje v budoucnosti plnohodnotný a úspěšný život.


Termín konání:  26.6. 2018

Místo konání:  Koněvova 2894/37 – 39, Praha 3

Program semináře:

  • 9:00 – 13:00 Přednáška ADHD jako celoživotní porucha (místo konání Komunitní centrum)
  • Příčiny a projevy ADHD
  • Diagnostika ADHD
  • ADHD v různých věkových skupinách
  • Doporučené intervenční a terapeutické postupy
  • 13:00-15:00 Odborná poradna pro veřejnost osobně i chat přes FB (místo konání Komunitní centrum)
  • 16:15-17:00 Den otevřených dveří a zahradní slavnost v dětské skupině HYPERKA (místo konání Velehradská 24, Praha 3)

Vstup na seminář je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě je nezbytné vyplnit přihlášku (zde stáhněte>>), kterou následně zašlete na e-mail: poulickova.iva@seznam.cz