Společenská klubovna

Adresa – Koněvova  2894/37,39 Praha 3
Telefonní kontakt : +420 725 447 103
e-mail : sk@kc-pomocnaruka-praha.cz

Základní nabídka aktivit:

 

Provoz společenské klubovny komunitního centra

v termínech aktuálních programu jednotlivých aktivit s týmem volnočasových pedagogů:
Danica Gallo
Antonín Homola
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení

Výchovně vzdělávací

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení

Skupinová sezení a besedy s psychologem a lékařem

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Zdravotní cvičení

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Divadelní představení – výchova k občanství

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Edukativní přednášky

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Výstavy a vernisáže

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Tvořivá dílna

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Dny s hendikepem

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.
Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení


Besedy a odborné přednášky

provozované v klubovně v termínech podle rozpisu nabídky programu v době provozu i mimo provozní dobu komunitního centra.

Zdarma pro všechny obyvatele.
Program klubovny>>

Přihláška ke stažení