Dne 9.11.2017 tým komunitního centra v prostorách Paláce Akropolis uspořádal divadelní představení s klienty ERGO Aktiv.

JDEME DÁL – Divadelní představení klientů centra neurorehablitace ERGO Aktiv.Představení „Jdeme dál“ zobrazuje cestu hrdinky potýkající se s překážkami, které jí do života přinášejí následky poranění mozku. Diváci sledují její cestu, kterou „jde dál“ – nakonec odhodlaně a bojovně, i když už nemůže chodit po svých. Je vystavena boji s vnějšími vlivy (např. s nepochopením a zradou blízkých), ale i s těmi vnitřními (jako je ztráta sebedůvěry). Ona je ale odhodlána zvítězit i v té nejtěžší bitvě, které jsme vystaveni my všichni každý den – boji sami se sebou!