Antonín Homola

Ředitel

Telefonní kontakt:
+420 725 805 785
e-mail:
homola.a@studujte.cz

volnočasový pedagog

Adresa:
Koněvova 2894/37,39 Praha 3
Telefonní kontakt:
+420 725 447 103
e- mail:
kdm@kc-pomocnaruka-praha.cz

Adéla Kozelková

Supervisor

Telefonní kontakt:
+420 604 145 221
e- mail:
kozelkova.a@kc-pomocnaruka-praha.cz

Správce budov

Telefonní kontakt:
+420 725 447 103
e- mail:
kdm@kc-pomocnaruka-praha.cz

Danica Gallo

Danica Gallo

Volnočasový pedagog

Adresa:
Chlumova 196/15, Praha 3
Telefonní kontakt:
+420 725 447 103
e- mail:
danica.g@kc-pomocnaruka-praha.cz

Mgr. Terezie Pemová

Mgr. Terezie Pemová

sociální pracovnice

Adresa:
Koněvova 2894/37,39 Praha 3
Telefonní kontakt:
+420 733 696 646
e- mail:
svoboda.k@kc-pomocnaruka-praha.cz

“více

Vystudovala obor sociální práce a sociální politika na FF UK. Zabývá se problematikou specifických vývojových poruch (zejména ADHD), sociální práce s rodinou a terénní sociální práce, vede kurzy komunikace pro pedagogy, sociální pracovníky, soudce, soudní znalce, psychology a další pomáhající profese. Je autorkou a odbornou garantkou projektu HYPERKY (dětská skupina pro předškolní děti se specifickými vývojovými poruchami). Spolupracovala na mezinárodních vzdělávacích projektech (Albánie, Kyrgyzstán, Řecko, Švédsko, Estonsko, Portugalsko, Kypr).
Radek Ptáček

Radek Ptáček

Doktor

“více

doc. PhDr. et PhDr, Ph.D., MBA, docent lékařské psychologie, klinický psycholog, soudní znalec. Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK, doktorandské studium na na MU v Brně – v oboru psychologie. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou dětské a forenzní psychologie. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 100 citací v prestižní vědecké databázi Web of Science. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu. Též překladatel odborné literatury z angličtiny. Je řešitelem nebo spoluřešitelem řady vědeckých grantů i projektů v sociální oblasti. Je vedoucím redaktorem vědeckého časopisu Psychology Observer a členem redakčních rad několika významných zahraničních časopisů s impact factorem – Journal of Abnormal Child Psychology, Medical Science Monitor, Neuroendocrynology Letters.