Žádné nudné léto. O zábavu bylo letos postaráno !

Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let byly plné zajímavých pokusů, exkurzí, aktivit a přinesly dětem mnoho nových zážitků. Tábory probíhaly v týdenních turnusech každý pracovní den po celé letní prázdniny. Děti si z tábora odnesly spoustu pěkných zážitků, nových poznatků a zkušenosti. Na závěr děti obdržely certifikát a odznak.

Těšíme se na příští rok !