Komunitní centrum “Pomocná ruka” v Praze 3
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000194
Plánovaná délka realizace: 24 měsíců
1.1.2017-31.12.2018
Realizátor projektu – Studujte.cz

Cílem projektu:
Cílem je vznik  a rozvoj kulturně komunitního centra “Komunitní centrum Pomocná ruka” a prostor komunitního života, které pomocí sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřuje k aktivní participaci osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a  posiluje sociální soudržnosti na úrovni místní komunity Praha 3.

Popis projektu:
Projekt se zaměřuje na podporu sociální soudružnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Posláním projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit především socicálního a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel.


Manažer projektu
Antonín Homola
Tel: + 420 725 805 785
e-mail: homola.a@studujte.cz